ERPNext Tedarikçi Puan Kartı

Puan Kartı

Tedarikçi Puan Kartı

Tedarikçi Puan Kartı, tedarikçilerin performansını değerlendirmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır.

Tedarikçi puan kartları, ürünlerin kalitesini, teslimatını ve tedarikçilerin uzun süre boyunca duyarlılığını takip etmek için kullanılabilir. Bu veriler genellikle satın alma kararlarında yardımcı olmak için kullanılır. Her tedarikçi için manuel olarak bir Tedarikçi Puan Kartı oluşturulur.

Tedarikçi Puan Kartına erişmek için şu adrese gidin:

Ana Sayfa> Alımlar> Supplier Scorecard> Supplier Scorecard

1. Tedarikçi Puan Kartı nasıl oluşturulur?

 1. Yeni üzerine tıklayın.
 2. Puan için bir tedarikçi seçin.
 3. Değerlendirme periyodunu haftalık, aylık veya yıllık olarak seçin.
 4. Puanlama işlevini ayarlayın (sonraki bölümde detaylar).
 5. Her tedarikçi için ayrı ayrı bir tedarikçi puan kartı oluşturulur. Her tedarikçi için sadece bir tedarikçi puan kartı oluşturulabilir.Satın alma emri

2. Özellikler

2.1 Puanlama Ayarı

Tedarikçi puan kartı, bir tedarikçinin performansının değerlendirildiği belirli bir değerlendirme döneminden oluşur. Bu süre haftalık, aylık veya yıllık olabilir. Geçerli puan, ağırlıklandırma fonksiyonuna bağlı olarak her bir değerlendirme dönemindeki puandan hesaplanır. Varsayılan formül önceki 12 puanlama periyodunda doğrusal olarak tartılır.Satın alma emriBu formül özelleştirilebilir.

Tedarikçi Sıralaması

Tedarikçi konumu, tedarikçileri performanslarına göre hızlı bir şekilde sıralamak için kullanılır. Bunlar her tedarikçi için özelleştirilebilir.

Bir tedarikçinin puan kartı durumu, tedarikçilerin Teklif Talebi'ne dahil olmalarını veya Satınalma Siparişleri verilmesini kısıtlamak için de kullanılabilir. 'Puanlama Puanları' tablosundaki bir satırı genişletmek için aşağıdaki ekran görülebilir, aşağı bakan oka tıklayın. Satın alma emri

2.2 Kriter Kurulumu

Bir tedarikçi, teklife cevap verme süresi, teslim edilen ürün kalitesi ve teslim süresi gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çeşitli değerlendirme kriterleri ile değerlendirilebilir. Bu kriterler, son dönem puanını belirlemek için tartılır.

Yeni bir Ölçüt oluşturmak için Satın Alma> Tedarikçi Puan Kartı> Tedarikçi Puan Kartı Ölçütleri'ne gidin: Satın alma emri

Not: Bir puan kartı için kriter ağırlıkları 100'e kadar eklemelidir.

2.3 Tedarikçi Puan Kartı Değişkenleri

Her bir kriteri hesaplama yöntemi, önceden belirlenmiş değişkenleri kullanabilen Kriterler Formülü alanıyla belirlenir. Bu, önceki ekran görüntüsünde görülebilir.

Bu değişkenlerin her birinin değeri, her tedarikçi için puanlama süresi boyunca hesaplanır. Bu değişkenlere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Tedarikçiden alınan toplam öğe sayısı
 • Tedarikçiden kabul edilen toplam öğe sayısı
 • Tedarikçiden reddedilen toplam ürün sayısı
 • Tedarikçiden gelen toplam teslimat sayısı
 • Bir tedarikçiden alınan toplam miktar (dolar cinsinden)

Tedarikçi Puan Kartı değişkeni

Değişkenler önceden ayarlanmıştır, sunucu tarafı özelleştirmeleri yoluyla ek değişkenler eklenebilir. Oluşturduğunuz değişken özel bir alan için ise Özel onay kutusunu işaretleyin.

Kriterler formülü, tedarikçileri her kriterde, şirket gereksinimlerine en uygun şekilde değerlendirecek şekilde özelleştirilmelidir.

2.4 Değerlendirme Formülleri

Değerlendirme formülü, puanlama dönemi boyunca tedarikçi performansının bir yönünü değerlendirmek için önceden belirlenmiş veya özel değişkenleri kullanır. Formüller aşağıdaki matematiksel fonksiyonları kullanabilir:

 • ek: +
 • çıkarma: -
 • çarpma işlemi: *
 • bölünme: /
 • min: min (x, y)
 • maks: maks (x, y)
 • if / else: (x) if (formula) else (y)
 • şundan az: <
 • şundan büyük:>
 • değişkenler: {değişken_adı}

Formülün tüm değişken değerleri için çözülebilir olması çok önemlidir. Değer, 0'a dönerse, bu genellikle bir sorundur. Örneğin:

{total_accepted_items} / {total_received_items}

Bu örnek, alınan hiçbir öğenin olmadığı dönemlerde 0/0 olarak çözülecektir ve bu nedenle bu durumda korumak için bir çek yapmanız gerekir:

({total_accepted_items} / {total_received_items}) 
if {total_received_items} > 0
else 1.

2.5 Tedarikçiyi Değerlendirme

Her Tedarikçi Scorecard Dönemi için "Eksik Puan Scorecard Süreleri Oluştur" butonuna tıklayarak bir değerlendirme yapılır. Tedarikçinin mevcut skorunun yanı sıra tedarikçinin zaman içindeki performansını gösteren görsel bir grafik de görülebilir. RFQ'lar ve PO'lar yaratırken yapılan uyarılar veya bu özelliklerin tamamen önlenmesi de dahil olmak üzere tedarikçiye yönelik her türlü eylem burada da belirtilmiştir.

 1. Tedarikçi Yönetimi
 2. Tedarikçi Teklifi
ERPNext Tedarikçi Puan Kartı
Mehmet Demirel 29 Eylül 2019
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment
Satın Alma Vergileri ve Masrafları Şablonu
Satın Alma Vergileri ve Masrafları Şablonu