IBM’in İş Değerleri Enstitüsünün Anketi: Çalışanlarda aranan nitelikler

IBM’in “İş Değerleri Enstitüsü”, her sene düzenlediği bir anketle (beyaz yakalı) çalışanlarda aranan nitelikleri derliyor. Türkiye dahil 28 ülkede 3 bin yöneticiyle yürütülen bu çalışmanın 2016 tarihli raporunda en çok aranan meziyetlerin başında STEM olarak anılan “bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerileri” yer alıyordu. 2023 tarihli raporda bu beklenti kendine ancak 12. sırada yer bulabildi. İlk sıraya oturan değer “zaman yönetimi ve önceliklendirme yeteneği” olmuştu.

Kaynak: https://www.mserdark.com/egitim-sisteminin-en-zorlu-sinavi/

Günümüzde kuruluşların karşılaştığı en acil yetenek sorunu nedir?

Çalışanları için yeni beceriler geliştirmek.


Anketimize katılan yöneticiler, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka ve otomasyonun uygulanması nedeniyle işgücünün %40'ının yeniden beceri kazanması gerekeceğini tahmin ediyor. Dünya Bankası istatistiklerine göre bu, küresel işgücündeki 3,4 milyar insanın 1,4 milyarına denk geliyor.


Ne tür bir yeniden beceri kazanma? Ortalama olarak yöneticilerin %87'si iş rollerinin üretken yapay zeka tarafından değiştirilmesi yerine artırılmasını bekliyor. Bu rakam pazarlama (%73) ve müşteri hizmetlerinde (%77) dörtte üçe yakın; satın alma (%97), risk ve uyumluluk (%93) ve finansta (%93) %90'dan fazla.


İlginç bir şekilde STEM becerilerinin önemi azalıyor ve 2016'da en üst sıradan 2023'te 12. sıraya geriliyor.7 Teknik zekaya duyulan ihtiyaç daha geniş anlamda arttıkça, birçok lider artık bu becerileri birer risk olarak görebilir.


Geleceğe baktığımızda yöneticiler, zaman yönetimi ve önceliklendirme, işbirliği ve iletişimin listenin başında yer almasıyla insanların becerilerini geliştirmeye daha fazla odaklanıyor (bkz. Şekil).


Teknoloji daha kullanıcı dostu hale geldikçe, çalışanlar da daha az gelişmiş teknik becerilerle daha fazlasını yapabiliyor. Örneğin kodsuz yazılım geliştirme platformları, programlama geçmişi olmayan kişilerin iş açısından kritik prototipler ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, makineler sıradan görevleri üstlendikçe insanlar, daha güçlü insan becerileri gerektiren problem çözme ve işbirliğine dayalı çalışmalara daha fazla zaman harcayabilir.


STEM becerilerinden uzaklaşma, yetenek ortamının değişkenliğini vurguluyor. İnsanların ihtiyaç duyduğu becerilerin değişmeye devam etmesi muhtemeldir, bu nedenle kuruluşların evrime izin veren esnek bir yapı inşa etmesi gerekir.

Ancak birçok kuruluş, ekiplerinde halihazırda hangi becerilerin mevcut olduğunu belirlemekte zorlanıyor. Kuruluş genelinde becerilerin yakalanması ve sürdürülmesi yalnızca ilk adımdır. Yeteneğin nerede geliştirileceğine karar vermek ve şirket içi hareketliliği işe alıma uygun bir alternatif haline getirmek

liderlerin güvenilir iş gücü verilerine ihtiyacı var.


Bunu doğru anlayanların kazanacağı çok şey var. IBM IBV araştırmasına göre, teknoloji odaklı iş değişikliklerine uyum sağlamak için yeniden beceri kazanmayı başaran teknolojiyi benimseyenler, diğer teknolojiyi benimseyenlerle karşılaştırıldığında ortalama %15'lik bir gelir artış oranı primi bildiriyor. Yapay zekayı vurgulayanlar için katma değer daha da büyük: Benzerlerine göre %36 daha yüksek bir gelir artışı oranı görüyorlar.


Yeni bir beceri paradigması

İnsan becerileri zirveye çıktıkça STEM becerilerinin önemi azalıyor!

Zaman yönetimi ve önceliklendirme yeteneği için Patron.Biz'i kullanabilirsiniz

Benzer araştırmaların çoğu önümüzdeki 3 yıl içinde mevcut çalışanların en az yüzde 40’ının; başka bir deyişle yaklaşık 1,5 milyar kişinin iş dünyasında varlığını koruyabilmek için yeni beceriler kazanması gerektiğini söylüyor.

Diplomaların temsil ettiği yetkinliklerin geçerlilik süresinin böylesine kısaldığı bir dönemde, eğitim sisteminin “öğrenmeyi öğrenme” adlı ezeli arayışına odaklanması için kritik bir uyarı olduğu kesin.

Zaman yönetimi ve önceliklendirme yeteneği için Patron.Biz'i kullanabilirsiniz.


Otomatik, yapay zeka odaklı bir dünya için artırılmış çalışma


Yapay zeka insanların yerini almayacak ama yapay zekayı kullananlar, kullanmayanların yerini alacak.

Yapay zeka (AI) IQ'sunu yükseltirken, yöneticiler bunun şirket açısından sonuçlarıyla boğuşuyor. ChatGPT'nin olağanüstü yükselişi gibi yapay zekadaki hızlı gelişmeler, geleneksel iş modellerini alt üst etme ve işin geleceğini dönüştürme sözü veriyor.

Buna karşılık, bazı iş dünyası liderleri yeniden organize olmak ve yeni beceriler kazandırmak için acele ediyor, yeni beceri ve uzmanlıkları yükseltirken, geçerliliğini yitirmiş olanların önceliklerini ortadan kaldırıyor. Diğerleri işe alıma ve beceri eksikliklerini gidermek için yeni nesil yetenekleri stoklamaya odaklanıyor. Ancak bu kısa vadeli taktikler ufuktaki daha büyük soruna çözüm getirmiyor: İnsanların bugün yaptığı işlerin çoğuna yarının işletmelerinde ihtiyaç duyulmayacak.

Yapay zeka, insan-makine ortaklıklarının üstel iş değeri sağladığı, artırılmış iş gücü çağını başlatıyor.

Yapay zeka ve akıllı otomasyon, insanlar ve makineler arasında yeni bir iş bölümü yaratıyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yeni teknolojilerin 2020 ile 2025 yılları arasında dünya çapında 85 milyon işi kesintiye uğratacağını ve 97 milyon yeni iş rolü yaratacağını öngörüyor. Bu radikal değişim yeni bir çağın habercisidir. Biz buna artırılmış iş gücü çağı diyoruz; insan-makine ortaklıklarının üretkenliği artırdığı ve katlanarak artan iş değeri sağladığı bir dönem.


Ancak bu evrim aynı zamanda küresel beceri açığını da genişletiyor. WEF, 2023 ile 2028 yılları arasında çalışanların becerilerinin %44'ünün bozulacağını tahmin ediyor ; bu, son beş yıllık tahmine göre dokuz puanlık bir artış. Üretken yapay zeka bu rakamı daha da yukarı taşıyabilir. Yakın zamanda yapılan bir IBM İş Değeri Enstitüsü (IBM IBV) anketi, 5 yöneticiden 4'ünün üretken yapay zekanın çalışanların rollerini ve becerilerini değiştireceğini söylediğini ortaya çıkardı. Her düzeydeki çalışanlar üretken yapay zekanın etkilerini hissederken, en büyük değişimi alt düzey çalışanların görmesi bekleniyor. 

Yöneticiler, üretken yapay zekanın yeni nesil çalışanlar üzerinde en büyük etkiye sahip olmasını bekliyor. 

Yöneticiler, üretken yapay zekanın en çok genç çalışanları, en az da üst düzey yöneticileri etkilemesini bekliyor.

Yarının girişimi olmak

Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, yönetim ve yönetici kademeleri de dahil olmak üzere yönetim kurulu genelindeki paydaşlar üzerindeki etkileri muhtemelen yoğunlaşacaktır. Hiçbir seviye darbeye karşı bağışık değildir. Bu, yöneticileri iş rollerini, becerileri ve işin nasıl yapıldığını yeniden düşünmeye zorlayacaktır.

Bu neye benziyor ve iş dünyası liderleri nasıl tepki vermeli? Bu soruları yanıtlamak için iki kapsamlı yeni çalışma yürüttük; biri 28 ülkeden 3.000 küresel üst düzey liderle, diğeri ise 22 ülkeden 21.000 çalışanla.

İş başarısının genellikle bakış açısındaki değişimden kaynaklandığını gördük. İşgücünün arttığı bir çağda, en iyi performansı gösteren kuruluşların yöneticileri, teknolojik gelişmelerin desteklediği yeni çalışma biçimlerini yansıtacak şekilde işletim modelini geliştiriyor.

İşletme modelini kurumsal dönüşümün nihai itici gücü olarak gören kuruluşlar, kârlılık, gelir artışı, yenilikçilik ve çalışanları elde tutma konularında daha iyi performans gösteriyor.

İşletim modellerini yenileyen kuruluşlar, yapay zeka teknolojilerini merkeze yerleştirerek emsallerinden daha iyi performans gösterdi. Geçtiğimiz üç yılda, işletme modelini kurumsal dönüşümün nihai itici gücü olarak gören kuruluşlar, kârlılık, gelir artışı, yenilikçilik ve çalışanları elde tutma konularında daha iyi performans gösterdi. Genel olarak bu grup, en kötü performansı sergileyen becerilere odaklanan gruba kıyasla %44 daha sık rekabette daha iyi performans gösteriyor.

Bu kuruluşlar, yenilikleri yalnızca modası geçmiş bir modele sığdırmak yerine, işi en temel unsurlarına ayırıyor. Ancak pek çok kişi henüz bu zor işi yapmadı. Daha iyi bir yol bulmak için çizim tahtasına geri dönmek yerine, her zaman yaptıkları aktivitelerin aynısını otomatikleştirmeyi seçiyorlar.

Küçük değişiklikler verimliliği artırabilirken, kötü iş süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek onları daha iyi hale getirmeyecektir. Yöneticiler, otomasyonu mevcut iş akışlarına uyacak ve tekrarlanan görevleri tamamlayacak şekilde yenilemek yerine, gerçek üretkenlik kazanımları sağlamak ve daha ilgi çekici bir çalışma ortamı yaratmak için işletim modellerini en ince ayrıntısına kadar basitleştirmelidir.

Kötü süreçleri otomatikleştirmek onları daha iyi hale getirmeyecektir. Gerçek üretkenlik kazanımları sağlamak için işi temel unsurlarına ayırın.

Sahadaki araştırmalarımıza ve deneyimlerimize dayanarak, yöneticilerin değişim zamanlarında artan iş gücüne liderlik etmelerine yardımcı olacak bir çerçeve belirledik. Çalışanlarını yükseltmelerine ve rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olabilecek üç temel öncelik belirledik:

– Verimliliği artırmak ve işin yeni doğasını yansıtan iş ve işletim modellerini mümkün kılmak için geleneksel süreçleri, iş rollerini ve organizasyon yapılarını dönüştürün.

– Değer yaratmayı, problem çözmeyi, karar almayı ve çalışanların katılımını artıran insan-makine ortaklıkları oluşturun.

– İnsanların daha az zaman harcayan, daha yüksek değere sahip görevlere odaklanmasını sağlayan ve gelir artışını teşvik eden teknolojiye yatırım yapın.

Yetenek dönüşümünün zorlu işini bugün yapmak, yarın çalışanlarınızın işini kolaylaştırmayı vaat ediyor. Yapay zeka ve otomasyonun, yüksek kaliteli insan yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanarak çalışanların geliştirilmesine ve uzun vadede rekabet avantajı sağlamasına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için raporu indirin.

Kaynak: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/augmented-workforce


IBM’in İş Değerleri Enstitüsünün Anketi: Çalışanlarda aranan nitelikler
Mehmet Demirel 24 Haziran 2024
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment
Openbravo Implementation Methodology
Openbravo Business Suite