ERPNext'te Çok Para Birimli Muhasebe

ERPNext, faturalamayı, ödemeleri ve günlük girişlerini çoklu para biriminde yönetmenize olanak tanır. Ayrıca, gerçek zamanlı döviz kurlarının alınmasını otomatikleştirmek için birden fazla üçüncü taraf uygulamasıyla entegrasyona sahiptir.

ERPNext'te Çok Para Birimli Muhasebe

ERPNext, faturalamayı, ödemeleri ve günlük girişlerini çoklu para biriminde yönetmenize olanak tanır. Ayrıca, gerçek zamanlı döviz kurlarının alınmasını otomatikleştirmek için birden fazla üçüncü taraf uygulamasıyla entegrasyona sahiptir.


1. Giriş

 1. Neden çoklu para birimi muhasebesine ihtiyacımız var?
  • Faturaların yabancı para cinsinden işlenmesi.
  • Banka bakiyelerini yabancı para cinsinden tutmak.
  • Konsolide mali tablolar için yabancı para biriminin yerel para birimine çevrilmesi.
  • Döviz kurları dalgalandıkça para birimlerini yeniden değerlendirmek.
  • Diğer raporları hazırlamak.
 2. Bir şirket oluşturulduğunda, 'Şirket'teki 'Varsayılan Para Birimi' alanı aracılığıyla ona bir temel para birimi atanır. Buna 'Şirket Para Birimi' denir. Değiştirilemez. Temel para birimine fonksiyonel para birimi de denir.
 3. Her defterin kendisine atanmış bir para birimi de vardır ve buna 'Hesap Para Birimi' denir. Şirket oluştururken defterler ya 'Hesap Planı Şablonu'na göre ya da mevcut bir şirketin hesap planına göre oluşturulur. Otomatik olarak oluşturulan tüm defterlerin hesap para birimi, şirketin para birimine ayarlanacaktır.
 4. Bir deftere şirket dışı veya yabancı bir para birimi atanabilir. Örneğin, yabancı para cinsinden banka hesaplarını temsil eden defterlerde, hesap para birimi olarak yabancı para birimi yer alacaktır.
 5. Müşteriye ve tedarikçiye varsayılan bir 'Faturalandırma Para Birimi' atanabilir.
 6. 'Para Birimi Hassasiyeti' veya ondalık sayılar 'Sistem Ayarları'nda ayarlanabilir.
 7. Satış Siparişi, İrsaliye, Satış Faturası, Satın Alma Siparişi, Satın Alma Fişi, Satın Alma Faturası gibi işlemler.

2. Para Birimi Ayarları

 1. ERPNext 140'tan fazla para birimiyle birlikte gelir ve dokuzu varsayılan olarak etkindir. Ek para birimi de oluşturulabilir.
 2. Her para biriminde Kesir veya Birim, Alt Birim, Sembol, Sayı Formatı detayları kaydedilir.
 3. Aktif para birimleri işlemlerde ve raporlarda gösterilir, dolayısıyla kullanılmayan para birimlerinin devre dışı bırakılması önerilir.

3. Döviz Kurları

 1. Döviz kurları gerçek zamanlı olarak dalgalanır. Gerçek zamanlı döviz kurları üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla alınabilir veya manuel 'Döviz Kuru' kaydı oluşturularak bir muhasebe dönemi için sabit bir döviz kuru kullanılabilir.
 2. Bir döviz kaydı, 'Para Biriminden', 'Para Birimi'ne, 'Döviz Kuru'nu ve 'Tarih'i içerir.
 3. 13.9.2 sürümüne kadar ERPNext, gerçek zamanlı döviz kurlarını almak için https://www.frankfurter.app/ adresini kullanıyor. 13.10.0'dan itibaren ERPNext, https://exchangerate.host/ adresini kullanır. Versiyon 14'te bu, 'Döviz Kuru Ayarları' aracılığıyla yapılandırılabilir.
 4. 'Döviz Alım Satım' kaydı bulunamazsa ve ayrıca üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı döviz kuru mevcut değilse, kullanıcının döviz kurunu manuel olarak girmesi gerekecektir.

4. Çoklu Para Birimi İşlemleri

 1. 13.31.0 sürümünden itibaren bir müşteriye yalnızca tek bir para biriminde fatura kesilebilir.
 2. Yabancı para biriminde Fatura oluşturun. 'Muhasebe Fişi' kayıtlarında hem şirket para birimi tutarı hem de hesap para birimi tutarı için alanlar bulunur. 'Borç Tutarı' ve 'Kredi Tutarı' alanları şirket para birimindeki tutarı, 'Hesap Para Birimindeki Borç Tutarı' ve 'Hesap Para Birimindeki Kredi Tutarı' alanları ise hesabın para birimindeki tutarı kaydeder.
 3. Ödemenin şirketin döviz banka hesabına alınması durumunda, ödeme girişinde yeni döviz kuru yakalanabilir ve kur kazancı veya kaybı hesaplanır. Ödemenin yabancı para cinsinden banka hesabına alınması durumunda kur kazancı veya kaybı geçerli değildir.

5. Raporlarda Çoklu Para Birimi

 1. CoA, bakiyeleri hem şirket hem de hesap para birimi cinsinden gösterecektir.
 2. Bilanço, kar ve zarar tablosu, alacak hesapları, borç hesapları raporları, sayıları varsayılan olarak şirket para birimi cinsinden gösterir.
 3. Alacak hesapları ve borç hesapları, yabancı para birimi defterine sahip belirli bir müşteri veya tedarikçi seçildiğinde yabancı para cinsinden sayıları gösterecektir.
 4. Bilanço ve kar ve zarar tablosu raporu para birimi seçimi sunar ve bu rakamlar gösterge niteliğindedir.

6. Döviz Kurunun Yeniden Değerlemesi

 1. Hesap dönemi sonunda yabancı para cinsinden tutulan varlık ve yükümlülüklerin en son döviz kurlarını yansıtacak şekilde yeniden değerlenmesi gerekmektedir.
 2. 'Döviz Kuru Yeniden Değerleme' yabancı para cinsinden tüm varlık ve yükümlülükleri getirecek ve kazanç veya kaybın kaydedilmesine yardımcı olacaktır.

7. Son Değişiklikler

 1. Sürüm 13.31.0 ile belge para birimi ve alacak/borç defter para birimi için doğrulama getirildi. Aşağıdaki Sürüm Notunu okuyun .

8. Sonuç

 1. ERPNext aşağıdaki çoklu para birimi özelliklerini sunar.
  • Para biriminin şirket, defter, müşteri ve tedarikçi yöneticisinde ayarlanmasına olanak tanır.
  • Gerçek zamanlı döviz kurlarını almak için üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sunar.
  • Faturaların döviz cinsinden kaydedilmesine olanak sağlar.
  • Bakiyelerin döviz cinsinden tutulmasına olanak sağlar.
  • Raporları farklı para birimlerinde görüntülemenizi sağlar.
  • Yabancı para cinsinden tutulan bakiyelerin yeniden değerlenmesine olanak sağlar.


ERPNext'te Çok Para Birimli Muhasebe
Mehmet Demirel 29 Şubat 2024
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment
Frappe ve SurveyJS ile Typeform Tarzı Anketler