ERPNext Muhasebe Raporları

Hesaplar > Şirket ve Hesaplar > Genel Muhasebe

Başlıca muhasebe raporlarından bazıları şunlardır:

1. Şirket ve Hesaplar 

Genel Muhasebe 

Şuraya gidin: Hesaplar > Şirket ve Hesaplar > Genel Muhasebe .

Genel Muhasebe, her hesaba gönderilen tüm işlemler için ayrıntılı bir rapordur ve her işlem için bir Kredi ve Borç hesabı vardır, dolayısıyla hepsini listeler.

Rapor GL Girişi tablosunu temel alır ve Hesap, Masraf Merkezleri, Parti, Proje ve Dönem vb. gibi önceden tanımlanmış birçok filtreyle filtrelenebilir. Bu, herhangi bir hesaba karşı bir dönemde gönderilen tüm girişler için tam bir güncelleme almanıza yardımcı olur. . Sonuç, her grup için açılış ve kapanış bakiyeleri ile Hesap, Fiş/İşlem ve Tarafa göre gruplandırılabilir. Çoklu para birimi muhasebesi durumunda, tutarları şirketin temel para birimi dışında herhangi bir para biriminde kontrol etme seçeneği de mevcuttur.

2. Muhasebe Tabloları 

2.1 Alacak Hesapları ve Borç Hesapları (AR / AP) 

Şuraya gidin: Hesaplar > Muhasebe Ekstreleri > Alacak Hesapları .

Bu raporlar ödenmemiş Müşteri ve Tedarikçi miktarını takip etmenize yardımcı olur. Ayrıca, vade analizi, yani ödenmemiş tutarın ödenmemiş olduğu döneme göre dağılımını da sağlar.

2.1.1 Ödeme Koşullarına Göre Alacaklar 

Ayrıca Ödeme Koşullarına göre Alacak Hesaplarını da görebilirsiniz .

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi 'Ödeme Koşullarına Göre' onay kutusu tıklanarak ödeme koşullarına göre Alacak Hesapları raporu görülebilir.

Her ödeme dönemine ait ödenmemiş tutar görülebilir. Faturalanan Tutar her bir ödeme dönemi tutarını, Ödenen Tutar ise her bir ödeme dönemi için ödenen tutarı gösterir. Her döneme ait ödeme FIFO sırasına göre tahsis edilir.

![](/docs/v13/assets/img/accounts/)


2.1.2 Alacak/Borç Hesaplarına ilişkin 'Yeniden Değerleme Günlükleri' filtresi 

'Yeniden Değerleme Günlükleri' filtresi, raporun, taraflar için para birimi dönüştürme farklılıklarının Döviz Kuru Yeniden Değerleme günlükleri tarafından işlendiği ödenmemiş Faturaları doğru bir şekilde raporlamasına olanak tanır. Yalnızca Çoklu Para Birimi işlemlerinin ve Döviz Kuru Yeniden Değerlemesinin yoğun olarak kullanılması durumunda geçerlidir.

2.2 Deneme Bakiyesi 

Şuraya gidin: Hesaplar > Muhasebe Ekstreleri > Mizan .

Deneme Bakiyesi, belirli bir raporlama dönemi için tüm Hesaplarınızın (“Defter” ve “Grup”) hesap bakiyelerini listeleyen bir muhasebe raporudur. Bir şirket, genellikle her raporlama döneminin sonunda periyodik olarak bir deneme bakiyesi hazırlar. Deneme bakiyesi oluşturmanın genel amacı, bir şirketin defter tutma sistemindeki girişlerin matematiksel olarak doğru olmasını sağlamaktır. Girişlerin doğru olduğundan emin olmak için Borç ve Alacak sütunlarının toplamları herhangi bir dönem için aynı olmalıdır. ERPNext'te rapor aşağıdaki sütunları gösterir:

 • Açılış (Dr): Başlangıç ​​Tarihi itibarıyla açılış borç bakiyesi
 • Açılış (Cr): Başlangıç ​​Tarihi itibariyle açılış kredi bakiyesi
 • Borç: Seçilen dönem arasında hesaba yansıtılan toplam borç tutarı
 • Kredi: Seçilen dönem arasında hesaba yatırılan toplam alacak tutarı
 • Kapanış (Dr): Bitiş Tarihi itibarıyla kapanış borç bakiyesi
 • Kapanış (Cr): Bitiş Tarihi itibarıyla kapanış kredi bakiyesi

Dönem Kapanış Girişlerini dahil etmek veya hariç tutmak, bakiyesi sıfır olan hesapları göstermek/gizlemek ve önceki mali yılın kapatılmamış K&Z (Gelir ve Gider) bakiyelerini göstermek için başka seçenekler de vardır. Rapordaki tüm rakamlar şirketin baz para birimi cinsinden gösterilmektedir.

2.3 Bilanço 

Şuraya gidin: Hesaplar > Muhasebe Tabloları > Bilanço .

Bilanço, bir şirketin belirli bir andaki varlıklarını, yükümlülüklerini ve özsermayesini gösteren mali tablosudur.

ERPNext'teki Bilanço, mali durumunuzu analiz etmeniz için size daha fazla esneklik sağlar. Değerleri karşılaştırmak için raporu birden fazla yıl boyunca çalıştırabilirsiniz. Belirli bir Finans Defterine veya Maliyet Merkezine ilişkin değerleri kontrol edebilirsiniz. Bakiyeleri görüntülemek için başka bir para birimini de seçebilirsiniz.

2.4 Nakit Akış Tablosu 

Şuraya gidin: Hesaplar > Muhasebe Ekstreleri > Nakit Akışı .

Nakit Akışı, bir şirket için nakit veya nakit benzeri varlıkların giriş ve çıkışlarını gösteren bir mali tablodur. Şirketin likidite pozisyonunu analiz etmek için kullanılır.

2.5 Kâr ve Zarar Tablosu 

Şuraya gidin: Hesaplar > Muhasebe Tabloları > Kâr ve Zarar Tablosu .

Kâr ve Zarar Tablosu, belirli bir dönemdeki tüm gelir ve giderleri özetleyen bir mali tablodur. Rapor aynı zamanda P&L Beyanı olarak da bilinir.

ERPNext'te, değerleri karşılaştırmak için raporu birden fazla yıl/dönem boyunca çalıştırabilirsiniz. Ayrıca belirli bir Finans Defteri, Proje veya Maliyet Merkezine ilişkin değerleri de kontrol edebilirsiniz. Bakiyeleri görüntülemek için başka bir para birimini de seçebilirsiniz. Raporu üç aylık/aylık bakiyeleri görmek için çalıştırıyorsanız, birikmiş bakiyeleri mi yoksa yalnızca her dönem için mi göstermek istediğinizi seçebilirsiniz.

2.6 Konsolide Mali Tablolar 

Şuraya gidin: Hesaplar > Muhasebe Tabloları > Konsolide Mali Tablolar .

Rapor, tüm bağlı şirketlerin mali tablolarını birleştirerek bir grup şirketi için Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ve Nakit Akışının konsolide bir görünümünü gösterir. Tüm bireysel şirketlerin bakiyelerini ve ayrıca bir grup şirketine ait birikmiş bakiyeleri gösterir.


2.7 Finansal Oranlar Raporu 

giriiş 

Finansal oran, bir şirketin mali durumunu veya performansını diğer işletmelere göre değerlendirmek için kullanılan bir ölçüm aracıdır. Bu araç, yatırımcılar tarafından bir şirketin mali geçmişi veya genel sektör hakkında araştırma yapmak ve bilgi edinmek için yaygın olarak kullanılır. Finansal oranı hesaplama süreci, bilançodan, gelir tablosundan ve nakit akış tablosundan sayıların çıkarılmasını içerir. Finansal oran, yalnızca bir hesaplama olmaktan ziyade, bir şirketin ekonomik durumunun karlılık, likidite, kaldıraç ve piyasa değerlemesi gibi alanlarda anlaşılmasını sağlar. Oran, çeşitli potansiyel sorunlara yönelik bir sinyal, uyarı veya ipucu görevi görebilir.


Varsayımlar 

 1. Net Satışlar = Doğrudan Gelir
 2. Kredili Satışlar = Doğrudan Gelir
 3. Kredili Satın Almalar = Doğrudan Gider
 4. Hissedar Fonu (SHF) = Toplam Varlık - Toplam_Yükümlülük
 5. Gelir ve Vergi Sonrası Net Kâr (NPAIT) = Toplam Gelir - Toplam Gider

Oran Türleri: 

2.7.1 Likidite Oranları 

İçerir:

2.7.1.1 Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülük

2.7.1.2 Hızlı Oran = Hızlı Varlıklar/Kısa Yükümlülük


2 tür hesap gerektirir:

 1. Mevcut Varlık(örn.)
 2. Cari Yükümlülük(örn.)

“Hesap Planı”nızda ilgili hesap için hesap türlerinizi ayarladığınız anda hem Cari Oran hem de Hızlı Oran doğru değeri gösterecektir.

2.7.2 Borç Özkaynak Oranları 

İçerir:

2.7.2.1 Borç Özkaynak Oranı = Toplam Yükümlülük / SHF

2.7.2.2 Brüt Kâr Oranı = (Net Satışlar - SMM)/Net Satışlar

2.7.2.3 Net Kâr Oranı = NPAIT /Net Satışlar

2.7.2.4 Aktif Getirisi Oranı = NPAIT/Toplam Aktifler

2.7.2.5 Özsermaye Getirisi Oranı = NPAIT/SHF


Brüt Kar Oranı ve Net Kar Oranının doğru verileri göstermesi için ilgili hesap türünü “Doğrudan Gelir”e eklememiz gerekir (çünkü doğrudan gelir Net Satış olarak kabul edilir). (Örneğin)

2.7.3 Ciro Oranları 

İçerir:

2.7.3.1 Sabit Varlık Devir Oranı = SMM/Ort. Stoklamak

2.7.3.2 Borçlu Devir Oranı = Kredili Satışlar / Ort. Borçlular

2.7.3.3 Alacaklı Devir Oranı = Kredi Alımları / Ort. Satın almalar

2.7.3.4 Stok Devir Oranı = Net Satışlar / Toplam Varlıklar


Hisse Senedi / Borçlu / Alım Ortalaması şu şekilde hesaplanır: ⇒

(ilk yılın açılışı + geçen yılın kapanışı) / 2

3. Vergiler 

3.1 Satış ve Satın Alma Kaydı 

Şuraya gidin: Hesaplar > Vergiler > Satış Kaydı veya Satın Alma Kaydı .

Satış ve Satın Alma Kaydı raporu, belirli bir döneme ait tüm Satış ve Satın Alma işlemlerini fatura tutarı ve vergi ayrıntılarıyla birlikte gösterir. Bu raporda her verginin ayrı bir sütunu vardır, böylece her bir vergi türü için bir dönem için toplanan/ödenen toplam vergileri kolayca alabilirsiniz, bu da vergilerin devlete ödenmesine yardımcı olur.

4. Bütçe ve Maliyet Merkezi 

4.1 Bütçe Farkı 

Şuraya gidin: Hesaplar > Bütçe ve Maliyet Merkezi > Bütçe Farkı Raporu .

ERPNext'te, herhangi bir belirli maliyet merkezine göre bir gider hesabı için gider bütçesi atayabilirsiniz. Bu rapor, aylık/üç aylık/yıllık görünümde bütçelenen ve fiili giderler ile sapma (ikisi arasındaki fark) arasındaki karşılaştırmayı verir.

5. Hindistan için vergi raporları 

5.1 GSTR-1 (Hindistan) 

Şuraya gidin: Hesaplar > Mal ve Hizmet Vergisi (GST Hindistan) > GSTR-1 .

GSTR-1 raporu, Hintli kullanıcıların aylık olarak yurtdışına gönderilen malzemelerin iadesini bildirmelerine yardımcı oluyor. Bu rapor, şirketin tüm satış işlemlerini Devletin belirlediği formatta gösterir. Raporun çıktısı seçilen iş türüne (B2B, B2C Büyük, B2C Küçük, CDNR ve İhracat) göre değişir.

5.2 GSTR-2 (Hindistan) 

Şuraya gidin: Hesaplar > Mal ve Hizmet Vergisi (GST Hindistan) > GSTR-2 .

GSTR-2 raporu, Hintli kullanıcıların yurt içi tedariklerin aylık iadesini bildirmelerine yardımcı oluyor. Rapor, bir ay boyunca alınan tüm mal veya hizmet tedariklerinin ayrıntılarını Devletin belirlediği formatta verir.

6. Analitik 

6.1 Öğe bazında Satış ve Satın Alma Kaydı 

Şuraya gidin: Hesaplar > Analitik > Ürün bazında Satış Kaydı veya Ürün bazında Satın Alma Kaydı .

Ürün Bilge Satış ve Satın Alma Kaydı raporu, belirli bir döneme ait tüm Satış ve Satın Alma işlemlerini ürün ücreti, miktar, tutar ve vergi ayrıntılarıyla birlikte gösterir. Bu raporda vergiler ayrı bir sütuna sahiptir, böylece her bir öğe için ayrı ayrı vergileri kolayca alabilirsiniz. Bu rapordan en çok hangi ürünlerin satıldığını veya satın alındığını görebilirsiniz.

Belirli bir Müşteri, Tedarikçi, Bölge vb. için satış verilerini veren 'Gruplandırma Ölçütü' filtresini kullanarak daha ayrıntılı analizler de yapılabilir. Hangi Ürünün hangi bölgede daha popüler olduğunu veya hangi Müşterinin hangi Ürünü daha fazla satın aldığını öğrenebilirsiniz. .

6.2 Satış veya Satın Alma Faturası Eğilimleri 

Şuraya gidin: Hesaplar > Analitik > Satış Faturası Trendleri veya Satın Alma Faturası Trendleri .

Bir diğer çok faydalı rapor ise fatura trendleridir. Bu rapordan aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık trend kalemlerini kolaylıkla alabilirsiniz. Hem miktar hem de miktar olarak satış ve satın alma fikrini edineceksiniz.

7. Faturalandırmak 

 • Faturalandırılacak Sipariş Edilen Ürünler: Rapor, müşteriler tarafından sipariş edilen, Satış Faturası oluşturulmamış/kısmen oluşturulmamış ürünleri gösterir.
 • Faturalandırılacak Teslim Edilen Ürünler: Müşterilere teslim edilmiş ancak Satış Faturası oluşturulmamış/kısmen oluşturulmamış ürünlerdir.
 • Faturalandırılacak Satınalma Siparişi Kalemleri: Rapor, tedarikçilerden sipariş edilen ancak Satınalma Faturası oluşturulmamış/kısmen oluşturulmamış ürünleri gösterir.
 • Faturalandırılacak Alınan Ürünler: Tedarikçilerden teslim alınmış ancak Satın Alma Faturası oluşturulmamış/kısmen oluşturulmamış ürünlerdir.

8. Diğer Raporlar 

8.1 Parti Bilge Deneme Bakiyesi 

Şuraya gidin: Hesaplar > Diğer Raporlar > Taraf Mizanı . Genellikle müşterileriniz ve tedarikçileriniz için deneme bakiyesini görmeniz gerekebilir. Tüm müşterileriniz veya tedarikçileriniz için ve ayrıca bireysel olarak kolayca alabilirsiniz.

8.2 Müşteri Kredi Bakiyesi 

Rapor, her müşterinin kredi limitini, ödenmemiş borcunu ve kredi bakiyesini gösterir.


ERPNext Muhasebe Raporları
Mehmet Demirel 4 Nisan 2024
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment
Sevk irsaliyeleri ve bunların neden kullanıldığı hakkında bilmeniz gereken her şey
Sevk irsaliyesi bir gönderinin tüm ayrıntılarını gösterir. Peki tam olarak kullanımları nelerdir? ERPNext