Doğrudan Temin Programı

Belediyeler için Doğrudan Temin Satınalma Süreç Yazılımı

Doğrudan Temin Programı

Belediyelerde Doğrudan Temin Süreci
Belediyelerde Doğrudan Temin Satınalma Süreç Yazılımı

Doğrudan teminde amaç en uygun fiyattan malları tedarik etmektir. Bunu Doğrudan temin süreç sistemiyle kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.


Doğrudan Temin Nedir?

Doğrudan satın alma süreci bir ihale usulüyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir satınalma sürecidir.


Doğrudan Temin İş Akış Şeması

Birimlerden gelen istek üzerine ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin temini için satın almaya gerek olup

olmadığı incelenir. K.İ.K. Parasal sınırları aşıp aşmadığı kontrol edilir aşıyorsa açık ihale usulü ile alım yapılır aşmıyorsa doğrudan temin 22/d maddesine göre alım yapılmak üzere;

Yanıt Hayır ise: Mal depoda var. Hizmet eldeki personelle karşılanabilir.

Yanıt Evet ise: İhtiyaç duyulan mal ya da hizmet alımı yapılmak üzere ön izin için birim amirinin onayına sunulur.

Birim amirinin isteği doğrultusunda yaklaşık maliyet hesabı için piyasadan fiyat alınır. (Yaklaşık maliyetin doğruluğu için en az 3 firma/kişiden fiyat alınır.)

Alınan fiyatlar doğrultusunda yaklaşık maliyet hesap cetveli oluşturulup onay için birim amirine sunulur.

Yanıt Hayır ise: Alım iptal edilir.

Yanıt Evet ise: Alımı gerçekleştirmek üzere piyasadan teklif alınır.

Sonra Piyasadan alınan teklifler doğrultusunda piyasa fiyat araştırma cetveli düzenlenir. Teklifler arasındaki en uygun fiyat veren firma/kişiden alım yapılır.

Malın /hizmetin yükleniciden teslimi için muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ilgili personele bildirilir.

Muayene kabul komisyonu üyeleri malın/hizmetin teslim edilip edilmediğini takip eder.

Teslim verilen sürede yapılmadıysa alım iptal edilir.

Teslim verilen sürede yapıldıysa muayene kabul aşamasına geçilir.

Sözleşme gerekiyorsa sözleşme imzalanır ve sözleşmede belirtilen süreye göre alım yapılır

Sözleşme gerekmeyen durumlarda ise malın/hizmetin teslimi için uygun süre verilir ve teslim için beklenir.

Teslim alınan malın/hizmetin muayene ve kabulü yapılır.

Muayenesi yapılan işin teslim alınması uygun görülmezse alım iptal edilir.

Muayenesi yapılan işin teslim alınması uygun görülürse yüklenici faturasını keser.

Ödeme emri belgesini ekine konulan evraklar hazırlanır ve ödeme emri kesilir.

Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince imzalanır ve muhasebe birimine ödemenin gerçekleştirilmesi için teslim edilir.4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 22. MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLARDA İŞ AKIŞ SÜRECİ

1-İHTİYACIN BİLDİRİLMESİ

(Yazılı talep, taşınır istek belgesi)

2-ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ

(Onay Belgesi)

3-PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILMASI

(Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı)

4-GEREKLİ İSE SÖZLEŞME YAPILMASI (Sözleşme)

5- TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMESİ

6-TESLİM VE KABUL

(Kabul Tutanağı)

7- TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN DÜZENLENMESİ

(Taşınır İşlem Fişi)

8- ÖDEME BELGESİNİN DÜZENLENMESİ VE İMZALANMASI

(Ödeme Belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler)

9- GEREKLİ İSE ÖN MALİ KONTROL İÇİN STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA ÖDEME EMRİ VE EKİ HARCAMA BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ

(Görüş yazısı veya onay şerhi)

10- ÖDEME

11- KAMU İHALE KURUMUNA BİLDİRİM(Doğrudan Temin Kayıt Formu)

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE ALIM YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR


Doğrudan Temin Programı
Mehmet Demirel 25 Ocak 2022
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment
Tedarik Talebi Süreci
Satınalma Tedarik Yaşamı Uygulaması