CERTBOT KULLANARAK ALFRESCO + NGINX + SSL ETKİNLEŞTİRME

ALFRESCO + NGINX + SSL

Nginx proxy sunucusunu Alfresco üzerinden nasıl ayarlayacağınızı ve isteklerinizin SSL kodlamasını nasıl yapacağınızı adım adım anlatacaksınız. Bu örnekte, Ubuntu 16.04 ve Certbot'u ücretsiz olarak yetkili sertifika sağlayıcısı olarak kullanıyoruz.

ÖN GEREKSİNİMLER:

Ana bilgisayar adını sunucunun IP adresiyle eşleştirmek için DNS kaydı eklemeniz gerekir.

Güvenlik duvarınızda genel erişim için 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarını açın 


KILAVUZ:

Alfresco'yu istediğiniz şekilde kurun.

Sonra;

Nginx yükleyin

$ sudo apt-get install nginx

Nginx'i Alfresco'ya proxy isteklerine göre yapılandırma 


Config dosyasını oluşturun

$ sudo vi /etc/nginx/sites-available/alfresco.conf


Aşağıdaki içeriği config dosyasına yerleştirin

server {
    listen  80;
    server_name     local.flex-solution.com;
    proxy_redirectoff;
    proxy_bufferingoff;
    proxy_set_header        X-Real-IP       $remote_addr;
    proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header        host    $host;
    proxy_set_header        X-Forwarded-Server      $host;
    client_max_body_size1G;
    location / {
        rewrite ^/$ /share;
    }
    location /share {
        proxy_pass https://127.0.0.1:8443/share;
    }
    location /alfresco {
        proxy_pass https://127.0.0.1:8443/alfresco;
    }
}

Değerini geçersiz kıl sunucu_adi sizinkine mülkiyet ve kontrol proxy_pass Alfresco kurulumu 8443 olduğu için değerleri, bunlar varsayılan https portu tarafından https protokolü ve uygun limana bağlı olmalıdır

Değişiklikleri kaydedin ve kapatın ( : vi editöründe x komutu)

Nginx config'i etkinleştir

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/alfresco.conf /etc/nginx/sites-enabled

Nginx'i yeniden başlat

$ sudo systemctl restart nginx


Certbot yükleyin

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository universe
$ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python-certbot-nginx


SSL sertifikası oluşturun ve uygulayın

$ sudo certbot --nginx


Kaynak: https://flex-solution.com/page/blog/alfresco-5-2-nginx-certbot


CERTBOT KULLANARAK ALFRESCO + NGINX + SSL ETKİNLEŞTİRME
Mehmet Demirel 23 Ağustos 2019
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment
ERPNext Üretim Planlama ve Alt Montaj
Üretim Planlama ve Alt Montaj