Açıkerişim Türkiye DSpace Resmi Servis Sağlayıcısı

DuraSpace Resmi Partner

SelenSoft, DuraSpace Yetkili Servis Sağlayıcısı (DSP) Oldu. 

Selensoft, Kurumsal Arşiv sistemi Dspace'in faaliyetlerini yürüten ana firma olan Lyrassis ile yaptığı iş birliği anlaşması ile DSpace yetkili servis sağlayıcısı oldu. Öncelikle Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Africa (EMEA) bölgesinde hizmetlerini yaymak, bölge ülkelerinde yaygın bir iş birliği sağlama ve servis sağlayıcı olma hedefindeki firmamız, Dspace ana firması ile ortak projelere imza atmak yolunda önemli bir akreditasyonu tamamlamış oldu. 

DuraSpace Servis Sağlayıcıları açık teknolojilere yatırım yapmak ve kullanıcı topluluğuna en iyi şekilde hizmet vermek için DuraSpace ile işbirliği içinde çalışma taahhüdü vermektedir. Tüm servis sağlayıcı listeleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

https://duraspace.org/community/service-providers/

Giriş to leave a comment
ERPNext Zaman Çizelgesi
Zaman Planı