Alfresco Bilgi Yönetişimi SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Alfresco Bilgi Yönetişimi SSS


Bilgi Yönetişimi nedir?

Bilgi Yönetişimi, çalışanların izlemesi gereken kurallar, kurallar ve prosedürler sağlayan, böylece verilerin geçerli politikalar ve prosedürlere göre ele alınması için mantıklı ve tutarlı bir çerçevenin oluşturulması ve sürdürülmesidir.


Bilgi Yönetişimi'nin Bilgi Yönetiminden farkı nedir?

Bilgi Yönetimi, çoğunlukla BT departmanınız tarafından yürütülen bilgilerin "nasıl" yönetileceğini içerir. Bilgi Yönetişimi bilginin “nedenleri” ne odaklanır (politikalar?)


Bilgi Yönetişimi neden önemlidir?

Bilgi Yönetişimi, yalnızca yapılandırılmamış dijital içeriğinizin değil, aynı zamanda yapılandırılmış veri ve basılı belgelerin de iş bilgilerinin kontrolünü ele almakla ilgilidir. Kuruluşunuzun bu bilgileri nasıl yönettiğini, koruduğunu, kullandığını, sakladığını ve elden çıkardığını belirleyen politikaları, prosedürleri ve teknolojileri kapsar.


Neden Bilgi Yönetimine ihtiyacım var?

Güçlü bir Bilgi Yönetişimi programı, kuruluşunuzun yasalara ve düzenlemelere uymasına, verilerini ve itibarını korumasına ve eDiscovery veya Bilgi Özgürlüğü Yasası (FOIA / FOI) taleplerine etkin bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur. Ayrıca yalnızca en değerli içeriği koruyarak aşırı bilgi yüklemesini önler.


Kayıt Yönetimi'nin Bilgi Yönetişiminden farkı nedir?

Kayıt Yönetimi (RM) Bilgi Yönetiminin bir yönü iken, Bilgi Yönetimi programı veri güvenliği, Bilgi Yaşam Döngüsü Yönetimi ve e-Keşif gibi daha geniş konuları kapsamaktadır.

Alfresco Bilgi Yönetişimi SSS
Mehmet Demirel January 28, 2020
Share this post
Tags
Archive
Sign in to leave a comment
Bilgi Yönetim Yazılımı
Zahmetsiz Uyum için Görünmez Bilgi Yönetişimi