Self Checkout with Jet Checkout feature in Openbravo WebPOS System

Retail Customer Self-Checkout

Mehmet Demirel

Self Checkout feature in Openbravo WebPOS System

Introduction and Functionality Overview

Self-payment is a system where customers can read the barcodes of the products they buy and pay without cashier in the store.

The Sales Assistant should log in to WEBPOS as usual and select the Self Checkout option from the drop-down menu to be redirected to the main SCO screen, the Jet Safe Automatic Payment - Self Payment screen.

You will be able to switch between SCO-WEBPOS and the same information including products, discounts, price change, order, language information will be protected.description of the image


On the first SCO screen, the customer is instructed to purchase the products and can change the language.

description of the image


Then customer will be able to scan the products and add them to the receipt. 

description of the image


After all products (with barcode reader) have been scanned, the customer will be directed to the price display with a summary of the receipt (product quantity and final price). There is also the option to add more products or continue paying. 

description of the image


When the customer completes the receipt, the payment method is directed to the selection screen.

description of the image


Once the payment method is selected, the customer must follow the instructions given to terminate the transaction, which will vary depending on the selected payment method, and then receive the products and receipt.

description of the image


Switch from Self Checkout to WebPOS

To switch from Self Checkout to WebPOS, the sales assistant must double-click the company logo icon and the login screen will appear.

description of the image

description of the image


General Configuration

SCO Configuration window


A new record must be created by clicking the New record icon at the back end of the SCO Configuration screen.

f all these features will be the same for all terminals of all stores, a single registration configured here is sufficient.

description of the image


POS Terminal Type window

You need to create a new POS Terminal Type for SCO per store or use the existing one. However, it is very important not to configure only one POS Terminal Type and use it for WEBPOS and SCO terminals, you must have one POS Terminal Type for SCO and another POS Terminal Type for WEBPOS.


The new terminal should be configured as usual, but with one difference: There is a new section called SCO Configuration.

description of the image


Payment methods

Payment methods should be configured as usual, but there are several steps in the SCO Configuration section of the payment method.

description of the image


Animasyonlar ve Dil yapılandırması


‘SCO Yapılandırması’ düzeyinde (ülke) her adım için belirli animasyonlar veya resimler yapılandırılabilir. Bunların her biri için, seçilen dile bağlı olarak farklı animasyonlara veya görüntülere sahip olmak da mümkündür.

Örneğin: “Hoş Geldiniz” ekranı Çin'deki Çince dilinde “Animasyon 1” ve Çin'de İngilizce dilinde “Animasyon 2” tanımlamış olabilir. Ayrıca, aynı ekran Avustralya’da İngilizce dilinde “Animasyon 3” ve Avustralya’da Japon dilinde “Animasyon 4” olarak tanımlanmış olabilir.

Onaylar

Ürün satırlarını silme onayı

Ek olarak, ürün satırlarını silmek için başka bir onay da yapılandırılabilir.

Müşteri, ürün satırını silme simgesine bir kez tıklarsa, Satış Asistanını aramak için bir uyarı mesajı görüntülenir.

description of the image


description of the image


Satış asistanı ilgili ürün satırında silme simgesine çift tıklarsa, onaylayan kimlik bilgileriyle açılan onay gösterilir.

description of the image


Kayıtlı kullanıcının zaten ürün satırlarını silmek için onay almış olması durumunda, satış asistanı uyarı mesajını göstermek yerine, bir onay mesajı belirir.

Delete line confirmation


Doğrulanmış Ürünler

Doğrulama gerektiren ürünleri Satış Asistanından SCO'da konfigüre etmek mümkündür.

Müşteri bu ürünlerden birini tararsa doğrudan fişe eklenmeyecek ve bu ekran gösterilecektir:

description of the image


Ardından Satış Asistanı WEBPOS'a geri döner (gerekirse ürünü tekrar tarayın), fişe ürün eklemek ve SCO'ya geri dönmek için gereken doğrulamayı yapın.
description of the image


SCO yapılandırma bölümünde doğrulanacak Ürün onay kutusunu işaretleyerek Ürün düzeyinde yapılandırılmalıdır.

description of the image


Çanta işlevselliği gerekir

Bu işlev arka uçtan etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirildiğinde, müşteri çanta (şimdilerde poşet) satın alabilecektir.

description of the image

description of the image


Bu ekran ayrıca, Çantaları Göster bayrağı etkinleştirilmişse, görüntülendiği alışveriş Çantalarının alt kısmına tıklayarak da erişilebilir.

description of the image


Bu işlevsellik, SCO Konfigürasyon ekranının arka ucunda etkindir. Çantalar Kullanılıyor onay kutusu doğru olarak ayarlanmış olmalıdır. Burada Alışveriş Çantaları düğmesi aktif hale getirilebilir.

description of the image