UniBravo ile Proje Yönetim ve Takip Sistemi

Proje ve Hizmet Yönetimi Programı Yazılımı

Mehmet Demirel

Proje ve Hizmet Yönetimi

Proje ve Hizmet Yönetimi çok aşamalı projesinde maliyetleri ve ilgili giderleri yönetilmektedir.

Proje ve Hizmet Yönetimi modülü aşağıdakilerden oluşur:

 • Aşama ve görevlerle projeyi yönetmek için çok aşamalı proje

 • Projelerle ilgili maliyeti yönetmek için Gider Sayfaları


proje yönetim ve takip sistemi

Potansiyel olarak satış faturası gerektiren projeler ve görevler oluşturun ve düzenleyin.

Çok aşamalı proje, bir projeyi, ilgili aşamalarını ve görevini yönetmek ve ilgili satış faturalarını doldurmak için kullanılır. Projeler için aşağıdaki hususlar izlenebilir:

Maliyete genel bakış: projeye referansta bulunan belgeler oluşturulduktan sonra çok aşamalı projeye girilen planlanan maliyete genel bakış temelinde, gerçek maliyet onlarla karşılaştırılabilir.

Zamanlama: planlanan başlangıç ve bitiş tarihlerine göre projenin ilerleyişi izlenebilir.

Çok aşamalı proje ekranından, tamamlanan her aşamanın sonunda müşteri siparişleri üretilir.


Yapılandırma

Proje ve servis yönetimi modülü başvurusunda aşağıdakiler girilir:


Proje boyutu: siparişler ve faturalar üzerindeki projeleri seçebilmek için proje boyutu, Defteri Kebir Yapılandırma ekranının Boyut sekmesinde Proje türünde yeni bir kayıt olarak oluşturulur.

Ürün:

Ürün tipi Hizmet ve Gider Türü: ürün türü olan gider sayfası ürünleri için Hizmet (süre için) ve ürün tipi Gider Türü (giderler için) ayarlanır.

Ürün tipi Öğe: proje ile ilgili satın alma veya ürünler için standart ödeme süreci kullanılır.

İş ortağı:

müşteri: projenin yürütüldüğü üçüncü taraf müşteri olarak kurulur.

satıcı: proje ile ilgili ürünler sağlayan üçüncü taraf bir satıcı olarak kurulmuştur.

çalışan:

masrafları geri ödemek üzere satın alma faturası oluşturmak için satıcı bilgileri doldurulur

maaş kategorisi, zaman çizelgelerinde belgelendiği şekliyle proje için harcanan zamanın maliyetini hesaplamak için doldurulur.

Proje Türü: Çok fazlı bir projede kolayca aşamalar ve görevler oluşturmak için standart aşamalara ve görevlere sahip bir şablon oluşturulabilir.


İşlem Yapma / Yürütme

Çok Fazlı Proje aşağıdaki olay sırasına sahiptir:

Çok aşamalı projenin aşağıdaki bilgilerle oluşturulması:

 • Proje ile ilgili planlanan miktarlar ve marjlar

 • Müşteri Siparişi oluşturmak için gereken bilgiler

 • Proje ile ilgili ürün bilgisi

 • İsteğe bağlı olarak bir Proje Türü oluşturulur veya aşamalar ve görevleri oluşturmak için mevcut bir Proje Türü kullanılır. Alternatif olarak, bir proje türü kullanılmadan, aşamalar ve görevler doğrudan Çok Fazlı Proje üzerinde oluşturulur.

 • Proje ve aşamalar ve görevler için başlangıç ​​ve bitiş tarihleri

 • Proje durumu Sipariş olarak değiştirildi

Planlanan ve fiili maliyet aşağıdakilere dayalı olarak Proje Kârlılığı raporunda izlenir:

zaman çizelgeleri ve kalem giderleri proje ile ilgili Gider Sayfalarında raporlanmaktadır. Proje sırasında çalışanın maaş kategorisine göre, zaman harcamasının maliyeti uygulama tarafından hesaplanır.

Projeyle ilgili satın alma, dış kaynak maliyeti veya masrafların geri ödemesi Satın Alma Faturasında proje adına referans verir

Gider Sayfaları sonucunda oluşturulan tüm Satış Faturalarında proje adı belirtilir

her aşamanın sonunda çok aşamalı projeden aşamaya ilişkin bir Müşteri Siparişi yaratılır. Bu bir Satış Faturası oluşturulmasına neden olur

projenin ilerlemesi Proje İlerleme raporunda izlenir

tüm aşamaların tamamlanmasından sonra Çok Fazlı Proje durumu Sipariş Kapalı olarak değiştirilir

Bu bölümde bahsedilen anahtar proje ve hizmet yönetimi kavramları:


İş ortağı:

Tedarikçi: mal ve / veya hizmet sağlayan üçüncü taraf. Proje ve hizmet yönetiminde tedarikçi, proje ile ilgili tedarik edilen malların, danışmanlık hizmetlerinin dışarıdan temin edildiği danışmanlık şirketinin ve bir proje ile ilgili giderler için geri ödenen çalışanın tedarikçisidir.

Müşteri: Malların veya hizmetlerin satıldığı taraf. Proje ve hizmet yönetiminde müşteri, projenin maliyet ve masraflarından sorumludur.

Çalışan: Şirkette çalışan kişi. Proje ve hizmet yönetiminde çalışan bilgileri, zaman çizelgelerine dayanarak projenin maliyet hesaplamasında kullanılır.

Müşteri Siparişi: müşteriye sağlanan malları ve / veya hizmetleri ve satış koşullarını listeleyen belge.

Satış Faturası: tahsil etme hakkını yönetmek için kullanılan belge. Belge, bir müşteriye sağlanan malları ve / veya hizmetleri ve satış koşullarını listeler.

Satın Alma Faturası: ödeme yükümlülüğünü yönetmek için kullanılan belge. Belge, bir tedarikçi tarafından sağlanan malları ve / veya hizmetleri listeler.

Proje Türü: Çok aşamalı bir projede kolayca aşamalar ve görevler oluşturmak için kullanılan şablon.

Çok Fazlı Proje: Bir projeyi, planlanan masrafları, marjları, projenin kimin için yürütüleceğini ve projenin aşamalarını ve görevlerini kaydetmek için kullanılan form.

Proje Aşaması: belirli faaliyetlerin yürütüldüğü bir zaman dilimi.

Proje Görevi: bir proje aşamasında yürütülen faaliyetler.

Gider Tablosu: bir proje için kalem masraflarını ve süresini kaydetmek için kullanılan form.


Projenin diğer alanlarla ilişkisi

Proje ve Hizmet Yönetimi aşağıdaki modüllerle etkileşime girer:


Satınalma Yönetimi:

Projeyle ilgili malzemeler Ödeme için Tedarik süreci kullanılarak sipariş edilir.

satın alma faturaları çalışanlara ödenen giderler için ve satıcılardan iyi sipariş verilmesi için oluşturulur

Satış Yönetimi: Projenin yürütüldüğü müşteri için satış siparişleri ve satış faturaları oluşturulur.

Depo Yönetimi: Proje için sipariş edilen malzemeler stoklanabilmektedir.

Finansal Yönetim: oluşturulan satış ve satın alma faturalarının bilgileri, borç ve alacak hesaplarına gönderilir.


Unibravo Proje ve Hizmet Yönetimi

Aşağıda tüm pencerelerin ayrıntılı açıklamalarını ve Proje ve Hizmet Yönetimi uygulama alanının raporunu bulabilirsiniz.İşlemler

 • Çok Fazlı Proje

 • Gider Tablosu

 • Giderlerden Müşteri Siparişi Oluşturma

 • AP Gider Faturası Oluşturma


Raporlama / Analiz Araçları

 • Proje İlerlemesi

 • Proje Kârlılığı

 • Gider raporu

 • Faturalandırılabilir Giderler

 • Çalışan Giderleri