Openbravo ile Piyasa Pazarlarında Nasıl Başarı Sağlanır?

Büyüme ve Başarı

Mehmet Demirel

Openbravo ile Piyasa Pazarlarında Nasıl Büyüme ve Başarı Sağlanır? Şimdilik bir süredir Openbravo, “gelişmekte olan pazarlar” olarak bilinen, hızla büyüyen Asya, Latin Amerika ve Afrika ekonomilerinin sunduğu perakende perakende stratejik büyüme fırsatlarına odaklandı.

OPENBRAVO İLE PİYASA PAZARLARINDA BAŞARILI NASIL BÜYÜME SAĞLANIR?


Avrupa ve ABD'nin olgun pazarlarında durgun ya da negatif büyüme oranlarıyla karşı karşıya olan çok uluslu perakendeciler için, bu gelişmekte olan ekonomiler gelecekteki büyümenin motoru olduğu için her zamankinden daha önemlidir. Nitekim, AT Kearney'e göre, gelişmekte olan pazarlardan alınan küresel perakende satışların payı 2000 yılında yüzde 32'den 2015 yılında yüzde 51'e yükselmiştir.


Artan beklentiler


Hindistan, Brezilya, Meksika, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi ülkelerde tüketici beklentileri her zaman çeşitlilik göstermektedir ve evrimleşmektedir. Perakende harcamalar için rekabet artık çok yoğundur ve “yerel şampiyonlardan”, çok uluslu marka perakendecilerden ve tabii ki, çevrimdışı perakendeyi tehdit eden hem yerel hem de çokuluslu e-ticaret oyuncularından birçok yönden gelmektedir.


Örneğin Çin, AT Kearney'e göre, 2015'te perakende satışların yüzde 15,9'unu oluşturan çevrimiçi satışlara sahip en büyük e-ticaret pazarı. ABD'de e-ticaret, perakende satışların yalnızca yüzde 7,3'ünü oluşturuyor. Çin'i ve diğer bazı gelişmekte olan ekonomileri özellikle etkileyen bir zorluk, işgücü maliyetlerinin yüksek ve yükselmesi ve personel devir sayısının artması. Ayrıca, bu ülkelerin birçoğunda gelişmiş bir modern ulaşım altyapısı bulunmuyor, bu nedenle tedarik zincirleri daha karmaşık hale geliyor.


İş duyarlılığı


Openbravo, bu pazarlarda başarı elde etmek isteyen perakendecilerin, modern perakende teknolojilerini benimsemeleri gerektiğine inanmaktadır. Bunu yaparak, tüketicilerin yalnızca bu pazarlardaki yükselen beklentilerini karşılayamazlar, aynı zamanda geleneksel olarak yüksek emek yoğun olan süreçleri optimize ederler ve eşit derecede önemlisi, duyarlı ve düşük maliyetli bir altyapı elde ederler.


Openbravo Commerce Suite'in özellikleri, müşterilerimizin birçoğunun Hindistan, Çin, Hong Kong, Endonezya, Zimbabve, Meksika gibi gelişmekte olan ekonomilerde başarı elde etmesine yardımcı oldu. Önümüzdeki haftalarda, Openbravo'nun perakendecilerin gelişmekte olan ekonomilerde rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini daha ayrıntılı olarak açıklayan bir dizi blog yazısı yayınlamayı düşünüyoruz. Her blog yazısı, bu perakendecilerin bu pazarlara açılmasında karşılaştığı özel bir zorluğa odaklanacak:


  • İddialı genişleme planları

  • Esneklik ve uyarlanabilirlik

  • Personel verimliliği

  • Bütçe kısıtlamaları

  • Yenilik ve farklılaşma

  • Ağ güvenilirliği


Openbravo ile Piyasa Pazarlarında Nasıl Başarı Sağlanır?

Gelişmekte olan pazar perakendeciliğinin zorluklarına derinlemesine bir göz atmak için, Openbravo ile Açılan Perakende Pazarlarda Openbravo, Openbravo İş Geliştirme Direktörü Francesco Leto ve Openbravo Ürün Pazarlama Direktörü Francesco Leto tarafından sunulan web seminerimizi tekrarlayın.

https://www.openbravo.com/blog/gearing-up-for-growth-in-emerging-markets-with-openbravo/